MÅLARNA PÅ KVK SOM TOG EN VECKAS SEMESTER


Under 1920- och 1930-talen expanderade Kronprinsessan Victorias kustsanatorium och många nya byggnader tillkom.
1922 byggdes Västra Flygeln och tre år senare Tvätten. 1931 tillkom Portvaktshuset och 1939 Underläkarvillan och Nya Personalhuset.

Bland alla hantverkarna som byggde KVK:s olika byggnader fanns tidvis inte mindre än 20-talet målare anställda. Chef för målarna var målarmästare William Thulin, Hjärnarp. Han hade målare på KVK från 1917 till långt efter andra världskriget. Dessa målade dock inte enbart nytillkomna byggnader utan utförde även löpande underhåll, bl.a. målning av sängar vintertid.
All färg måste målarna blanda själva.
Fram till 1940-talet fanns i verkstaden på KVK en stor kalkstensplatta som målarna använde för att mala de torra färgerna, då de skulle brytas till olika kulörer.

Målarna kom från olika håll i Skåne: Nils Persson från Hjärnarp, Otto och Herman Hansson, Ängelholm, Sven Fridh, Malmö, Allan Lindström, Ängelholm, Hugo Möller och Harry Arvidsson, Munka Ljungby, Konrad och Torsten Lindgren, Vejby och Nils Persson, Margretetorp.

Målarna bodde under veckorna i husen som de målade, dock inte under perioden januari t.o.m. mars, om det inte fanns värme installerad. Under dessa tre månader erhöll målarna a-kassa.
De lagade sin egen mat och reste hem endast över veckosluten.

I avtalet som målarna hade med Ernst Lindahl ingick en veckas sommarsemester varje år, något verkligt unikt i början på 1900-talet.
Då reste målarna i tre bilar tillsammans med maskinpersonalen till Mellansverige, där de antingen bodde i tält, eller – vilket de tyckte var bekvämare – hyrde in sig hos bönder. Ibland bodde de på vandrarhem i STF:s regi.
Bilarna kördes av målarmästare William Thulin, vaktmästare Gustav Persson och maskinchef Lind.

I Tvätten på KVK arbetade Emma Larsson, tidvis som chef. När hon gifte sig med William Thulin 1921 arrangerade Ernst Lindahl deras bröllop.

Tillbaka till startsidan.

Tredje fr.v. bakre raden: William Thulin. Fr.v. främre raden: Hugo Möller och Sven Fridh. Övriga ej identifierade.
Fr.v. bakre raden: William Thulin, okänd, Konrad Lindgren Fr.v. främre raden: Otto Hansson, Herman Hansson, Hugo Möller.
Ibland hade KVK mer än 20 målare anställda samtidigt.
Målarna på tältsemester i Mellansverige