VICTORIA-VATTEN


Vaktmästare Gustaf Lundberg tillverkar vichyvatten på KVK

Så snart vattenledningen från Magnarps källa direkt till Kronprinsessan Victorias kustsanatorium var klar började man på sanatoriet att fundera på att tillverka vichyvatten i egen regi vid en s.k. vattenfabriksanläggning på området, istället för att köpa flaskor utifrån.

Så här skriver man i verksamhetsberättelsen år 1931:
- Sedan början av sommaren tillverkas här allt mineralvatten för eget bruk. Anläggningen, som kostat 1.719 kronor och 06 öre, är inrymd i ett källarrum i administrationsbyggnaden, skötes av vaktmästaren och medför god besparing.

Tillverkningen sköttes av sanatoriets vaktmästare med hjälp av en cylindrig saturationsapparat. Det var viktigt att det vatten som användes för tillverkningen av vichyvatten togs från första tappstället på sanatoriet, innan det kontaminerats. Vichyvattnet tappades på patentflaskor, som inköptes från Aktiebolaget Buteljnederlag. En borst- och sköljmaskin för flaskorna anskaffades också.

För dricksvatten av s.k. medicinsk kvalitet tillsattes följande salter till källvattnet:
Natriumklorid, kalciumklorid, natriumsulfat, natriumfosfat, natriumkarbonat och kaliumkarbonat.

Tillverkningen av det enklare bordsvattnet (ej medicinsk kvalitet) var betydligt lättare. Då tillsattes, efter det att vattnet kolsyresatts, en s.k. selterspastill i varje flaska, som upplöstes i källvattnet.

Även om Dr Ernst Lindahl vid besök på Källgården konstaterat att vattnet från Magnarps källa var ”himmelskt gott” gjordes 1931 en analys av vattnet, som visade sig vara av prima kvalitet.

Bordsvattnet användes såväl på avdelningarna som i matsalen. Flaskorna saknade etiketter. Istället skrevs avdelningens beteckning med hjälp av nagellack, direkt på flaskan. Under 1940-talet började sanatoriet även sälja sitt egenproducerade vichyvatten till privatpersoner utanför sanatoriet. Dessa flaskor försågs med etikett. Som mest tillverkades 15.000 flaskor på ett år på KVK (1946).


Patienter med en flaska Victoria-vatten