DESIGNÅRET 2005

Med anledning av Designåret visades på museet sommaren 2005 designade produkter från KVK-KVS. Föremålen hade tillverkats av patienter som vistades på sanatoriet under lång tid. Vissa föremål tillverkades av, på rygg liggande patienter.

Terapiverksamheten sköttes till en början av sjukhusdiakonen Reuterswärd på 1920-talet och därefter av Nils Westin.
Så småningom anställdes en arbetsterapeut, fru Wieben.

De kvinnliga patienterna ägnade sig mest åt handarbete medan männen slöjdade i trä. Särskilt bland samerna fanns många skickliga träsnidare.
De tillverkade bl. a. pappersknivar, ölstånkor och kåsor.

Slöjdarbetena var eftertraktade bland personalen och deras anhöriga.
Det var också vanligt att man beviljades permission för att resa in till torget i Ängelholm och sälja sina alster.

Många patienter fick ekonomin förstörd pga sjukdom, så varje extra tillskott i kassan kom väl till pass vid hemresan.

Erik Passainen från Malmberget skrevs ut 1936. Han hade då legat 2 år i gipsvagga. Under den tiden, liggande på rygg, skar han ut detta skepp.

Eftersom Erik behövde pengar när han skulle åka hem sålde han modellen för 50 kr till Per Karlsson i Ranarp.