Radio Victoria
- Sveriges minsta radiostation?

Kent-Åke Bernby sänder från Radio Victorias studio 1966.


På kustsanatoriet fanns en gång Sveriges förmodligen minsta radiostation.

År 1929 insamlade fröken Ebba Danelius och ingenjör Adolf Sjögren, båda Stockholm, så mycket pengar så att man på KVK två år senare kunde anskaffa en egen radiostation. Apparaten bestod av en radiodel (för utsändning av riksradions P1), skivspelare och mikrofon (för egna program). Mitt på apparaten fanns en omställare, som användes att ställa om strömstyrkan från 220 till 110 volt när KVK:s eget elverk trädde i funktion.

Till radiostationen hörde även ett antal hörlurar samt 14 högtalare, som sattes upp i olika lokaler på KVK. Samtidigt med radioutrustningen inköptes även ett piano och en skrivmaskin. Allt ”till nytta och trevnad för patienter och personal”.

”Sändning från Radio Victoria! Var god lyssna!” Så kunde det låta när man från matsalen i början på 1930-talet drog igång det egenproducerade programmet med önskemusik, som sändes alla fredagar mellan kl. 13 och 15. Det var oerhört populärt. Först åt patienterna lunch, sedan var det vila mellan kl. 12 och 13. Därefter utsändning och så avslutades det hela med kaffe kl. 15.

Radio Victoria gjorde verkligen skäl för epitetet ”Sveriges minsta radio”. Det var bara inlagda patienter som fick önska skivor. Och dom önskade alltid till sig själv.

Skivorna anskaffades av patientföreningen, som också drev radion under 1930- och 1940-talen. Skivsamlingen växte för varje år och blev till sist ganska omfattande.

Det populära önskeprogrammet sändes alltså två timmar per vecka. Övrig tid sände Radio Victoria Sveriges Radios riksprogram, P1.

På en av de manliga avdelningarna tyckte de att riksradions musik var alltför tråkig. De ville ha mer medryckande toner. Alla 24 på avdelningen skramlade därför ihop några hundra kronor och skickade en man ut på byn för att köpa en egen radioapparat till avdelningen.

Sedan stängde man av riksradion och ljudet i den nyinköpta radion skruvades upp på full volym. Mest populära var de tyska radiostationerna, som sände betydligt mera svängig musik.

Under 1950-talet upphörde Radio Victoria. Hela utrustningen ställdes in i en skrubb och glömdes bort. Ända till 1966, då en lärarassistent vid namn Kent-Åke Bernby började arbeta på KVK:s särskola. Kent-Åke hade arbetat på piratradion Radio Syd och kunde det där med radio. Han fann den gamla radioutrustningen stående i en skrubb och med lite ”konstgjord andning” fick han liv i apparaten igen.

Vaktmästaren satte upp nya högtalare runt om på KVK och snart var det åter premiär för Radio Victorias önskeprogram. Varje torsdag mellan klockan 15 och 16 sände man från den nyinredda studion. Nu kunde barnen önska skivor till varandra genom att lägga lappar i en speciell låda. Personalen på KVK tog kontakt med barnens föräldrar, som ofta bodde långt iväg och så började även hälsningar från mor och far att komma med posten. Dessa lästes upp i radion tillsammans med skivönskningarna. Ibland bjöd man in barn till studion, som då fick spela sina favoritskivor.

Sakta men säkert blev Radio Victorias önsketimma en integrerad del av undervisningen. Barnen lärde sig hålla reda på veckans dagar, de lärde sig klockan och de lärde sig att lyssna uppmärksamt och tränade på så sätt hörseln och uppfattningsförmågan.

Magnus-kvintetten, Flamingokvintetten och Sven Ingvars var de mest önskade artisterna. Det var nästan bara svensk populärmusik som spelades.

Musiken betydde oerhört mycket för barnen. En åttaårig pojke vid namn Håkan, från norra Sverige, kom vid denna tid till KVK.  Han hade blivit påkörd av en bil bakifrån, när han var ute och cyklade och legat i koma i ett halvt år innan han kom till kustsanatoriet för rehabilitering. Han kunde inte tala. Men strax före jul inträffade något märkligt. Lärarinnan stod vid svarta tavlan med ryggen åt sina 10 handikappade elever, ingen av dem kunde tala. Plötsligt hör hon en klar barnastämma säga: Underbara Uppblåsbara Barbara.

Hon vände sig om. Det var Håkan som pratat.

Två dagar senare kom Håkans föräldrar på besök och Håkan hälsade far och mor med orden
- Hej mamma och pappa! Nu ska vi flyga hem.

Hasse Andersson och Rolf Eriksson i Radio Victorias nya studio.

Radio Victoria fortsatte sin verksamhet långt in på 1970-talet, nu under ledning bl.a. av fritidsassistenten Hasse ”Kvinnaböske” Andersson. En ny och mera modern radioutrustning togs i bruk och den gamla ställdes åter in i en skrubb. Nyheter introducerades hela tiden, bl.a. Radio Victorias julradio och den populära Victoriatoppen. År 1975 låg melodin ”Du gav mej bara löften” etta på listan.

När särskolan flyttade från KVK till Ängelholm togs den gamla sändarutrustningen i förvar. Därför kan vi nu visa upp den här på museet.


Barn gör reklam för veckans önskeprogram.

Kent-Åke Bernby och Radio Victoria 2004.