Viktoriagården

Viktoriagården stod färdig i december 1991 och var då det största servicehuset i kommunen. Anläggningen kostade 83 miljoner kronor och är sammanbyggd med bibliotek och fd. distriktssköterskemottagning.

Viktoriagården ligger på den mark invid Sanatorievägen, som en gång i tiden tillhörde Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium. Varifrån anläggningen fått sitt namn är inte svårt att lista ut.

På något sätt är cirkeln sluten……