Tallhaga

Tallhaga 2003.

Före andra världskriget var det, som sedermera skulle bli Tallhaga, ett förnämligt pensionat endast för mycket celebra gäster. Det fanns t.o.m. en guvernant anställd för att ta hand om gästernas barn.

Under kriget bytte man tillfälligt inriktning och tog i samarbete med Röda Korset emot norska krigsbarn.

År 1960 ansågs ålderdomshemmet i Barkåkra för litet. Genom en tillfällighet fick styrelsen reda på att Sigrid Lindqvist, ägare till vilohemmet i Vejbystrand tänkte sälja sin verksamhet.  Kommunen köpte vilohemmet mycket billigt mot löftet att aldrig använda det för annat ändamål än ålderdomshem. I december 1960 kunde de första pensionärerna flytta in. Den första tiden behöll anläggningen namnet ”Barkåkra ålderdomshem”, vilket dock ganska snart ändrades till Tallhaga.

Drygt trettio år senare stod kommunens fjärde servicehus färdigt, Viktoriagården i Vejbystrand. De pensionärer som ville, det var ca tjugo, flyttade nu från Tallhaga till det nya servicehuset. Övriga tio pensionärer stannade kvar på Tallhaga, som från den 1 januari 1992 drevs som ett privat sjukhem.

I dag byggs Tallhaga om från att ha varit en hotell och konferensanläggning till att bli bostadslägenheter, klara för inflyttning sommaren 2014.

Norska krigsbarn på Tallhaga 1945.