KVS I DAG


Det som en gång kallades för KVS-området ägs i dag av fastighetsägare, bostadsrättsförening och kommun. Området ser helt annorlunda ut än i mitten på förra seklet, då det var som mest utbyggt och då det bildade ett eget samhälle i samhället. Då fanns ursprungsbyggnaden, det s.k. köket. Denna gränsade till byggnad nr 2 med värmecentral och skorsten. Annex 1, Annex 2, Avdelning 4, Tvätten och Nya personalbostadshuset var också i bruk. Det fanns en överläkarvilla, en underläkarvilla, ett portvaktshus, en stor ekonomibyggnad, skolpaviljonger, vädringshus, svinstallar, sysslomanshus, trädgårdsmästeri, stall med kuskbostad och bårhuskällare /obduktionsrum. Och så fanns den stora huvudbyggnaden mitt i centrum.

Idag har området ändrat karaktär och av ursprungsbyggnaderna återstår nu endast fyra stycken: Annex 1, som sedan 2003 är museum. Portvaktshuset, som byggts om till lägenheter. Överläkarvillan, som idag inrymmer en förskola. I den ursprungliga huvudbyggnaden bedrivs vård på de två nedersta våningarna, medan det på tredje våningen finns vanliga lägenheter. Vårdboendet består av totalt 33 äldreanpassade lägenheter. I markplan inryms en demensenhet med 15 lägenheter och på plan 2 finns 18 lägenheter för äldrevård.

Ett vårdarbete i Ernst Lindahls anda.