Visste du detta om KVK?


Träffande namn på hästarna.

Patienterna transporterades till och från KVK med häst och vagn. Kusken Johan Nilsson körde under de första åren flera turer dagligen till Vejbyslätt för att hämta varor och hämta eller lämna patienter vid järnvägsstationen.

Den dag då KVK invigdes hann han göra inte mindre än 16 vändor till stationen.

Vagnen drogs av två hästar, som träffande nog fått namnen Sanna och Tori. Deras föl fick namnet Ett. Sanna-Tori-Ett.

I skogen invid KVS-området ligger hästkyrkogården, där Sanna och Tori är begravda.


Muntligt testamente löste krisen

1908 stod Ernst Lindahl i begrepp att bygga ut KVK. Problemet var emellertid att det saknades ganska mycket pengar. Då kom Lindahl i kontakt med grosshandlare B. A. Danelius i Stockholm, som lovade att skänka de pengar som fattades för den fortsatta utbyggnaden.

Samma år dog emellertid grosshandlare Danelius innan några pengar hann att överföras till KVK.

Vid bouppteckningen fann de efterlevande ett papper på vilket grosshandlaren skrivit "100.000 kronor till utvidgning av Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium."

Trots att denna lapp ej hade ett testamentes giltighet skänkte änkan och döttrarna de 100.000 kronorna i värdepapper till KVK så att utbyggnaden kunde fortsätta.

Lika bra vid en dammig landsväg

När Ernst Lindahl år 1900 presenterade uppropet för sitt kustsanatorium stötte han på starkt motstånd från andra läkare.

Ordföranden i Barnläkarföreningen försäkrade "att om jag lade en sådan vårdanstalt vid en dammig landsväg, skulle jag få lika goda resultat som i anstalten vid saltsjökusten!"