1990-talet:
PRIVAT VÅRDHEM FÖR ÄLDRE

1991 På våren avvecklas flyktingförläggningen. KVS blir vandrarhem under sommaren. På hösten öppnar en flyktingsluss.

1993 Flyktingslussen avvecklas definitivt på sommaren. Vejbystrands intresseförening tar på nytt upp frågan om KVS’ fortsatta användning med ägaren Landstingsfastigheter och med Ängelholms kommun.

1994 I februari presenteras två idékoncept för KVS med förslag om framtida bebyggelse på området. Inget av förslagen blir verklighet.

1995 KVS säljs till ett privat fastighetsbolag i Ängelholm (Melin & Leeman).

1997-98 Portvaktshuset renoveras till fyra bostäder, överläkarvillan till barndaghem och huvudbyggnaden till vårdhem och bostäder.

1998 Den 6 mars rivs den höga skorstenen, under lång tid ett landmärke för sjöfarare.

1999 KVS Vård AB inviger ett privat vårdhem för äldreboende med 31 platser på de två undre våningsplanen och lägenheter på det översta våningsplanet.