1980-talet:
KVS BLIR FLYKTINGFÖRLÄGGNING

1981 I december avvecklas omsorgsverksamheten och de handikappade barnen återförs till sina hemlandsting.

1985 Långvårdspatienterna flyttas till det nybyggda sjukhemmet i Båstad.

1986 De sista omsorgs- och långvårdspatienterna lämnar sjukhuset. KVS står tomt.

1987 Sjukhuset upphör som sjukhus. Invandrarverket hyr KVS och använder det som flyktingförläggning.