1970-talet:
KVS SKÄNKS TILL LANDSTINGET

1971 Sjukhuset i Ängelholm hyr 30 vårdplatser för rehabilitering.

1973 Ett "mysrum" inrättas för patienterna.

1975 Kristianstads läns landsting tar över hela KVS-egendomen med alla fonder, drygt 5 miljoner kronor i dagens penningvärde, och driver verksamheten vidare. Kvar finns 29 platser för handikappade barn och 56 långvårdsplatser. Föreningen Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium upplöses.

1978-80 Utökning med ytterligare 30 omsorgsplatser, för Ängelholms kommun.

Maskerad på KVS 1974.