1960-talet:
EN SPECIELL SÄRSKOLA INRÄTTAS

1961 Särskola inrättas och en rektor tillsätts.

1967 Nya skollokaler byggs i form av provisoriska träbaracker.

1968 Omsorgslagen gör KVS till rikssjukhus - specialsjukhus med 124 vårdplatser för ortopediskt behandlingsbara flerhandikappade barn och ungdomar.

Mark säljes till Barkåkra kommun för att man ska kunna bygga förskola, simbadet och ytterligare en tennisbana.

Besök av kung Gustav VI Adolf