1950-talet
VÅRD AV BARN MED POLIO

På 1950-talet drabbades Sverige av en omfattande polioepidemi. Polio (även kallat barnförlamning) är ett virus som angriper det centrala nervsystemet och som leder till förlamning av olika muskler.

1950 Polioavdelning för barn med 35 vårdplatser inrättas på den tidigare epidemiavdelningen. Åtta sjukgymnaster ser till att patienterna aktiveras så mycket som möjligt, ett sätt att behålla rörligheten i lederna.

1954 Bassängen för behandling av poliopatienter byggs. Den invigs året därpå.

1955 Antalet vårdplatser för tbc reduceras med mer än hälften och vårdplatserna för poliofallen ökas. Samtidigt införs allmän poliovaccinering i Sverige och antalet poliofall minskar kraftigt. Som ett resultat härav får KVK många lediga vårdplatser.

1958 På Medicinalstyrelsens begäran och för att utnyttja KVK till fullo inrättas vårdplatser för flerhandikappade barn på den tidigare epidemiavdelningen. Avdelningen stängdes 1963 och byggnaden revs 1974.

1959 Vården av tbc-sjuka på KVK avvecklas helt. Från och med nu vårdas endast flerhandikappade barn och ungdomar. Dessa vårdplatser utökas. En omfattande inre renovering av byggnaderna genomförs.