LJUSBEHANDLINGEN PÅBÖRJADES


1920
Ljusbehandling med s.k. Finsen-lampor tas i bruk som komplement till behandling med solljus. Fem lampor inköps från Finseninstitutet i Köpenhamn.

1922
Västra flygeln byggs.

1924
Magnarps källa exproprieras. Vattenförsörjningen är därmed tryggad.

1925
En tvättinrättning och första personalbostadshuset byggs. En s.k. fortsättningsskola startas. En diakon anställes 1 mars.

1927
3 hektar av Vejby sandplantering, totalt 40 tunnland, exproprieras.

1928
KVK firar 25-årsjubileum. Sjukhuset var nu i stort sett färdigbyggt. Kronprins Gustaf Adolf representerade kungahuset.

1929
Ett s.k. mörkrum inrättas för undersökning av ögon, öron, näsa och hals.


 

SJUKVÅRDS- OCH EKONOMIPERSONALENS ARBETSFÖRHÅLLANDEN
VID KRONPRINSESSAN VICTORIAS KUSTSANATORIUM

Ungefärlig

Huru lång

Huru lång

Hel eller

Semesterns

arbetstid

fastställd

fastställd

halv

längd

per dygn

daglig

sön- och

fridag

ledighet

helgdags-

per

på vardag

ledighet

vecka

__________

_________

_______________

_________

__________

Husmoder/översköterska

8 tim

2 tim

ingen bestämd

ingen

1 månad

Kliniksköterska

8 tim

2 tim

var 3:e söndag

ingen

1 månad

Röntgensköterska

8 tim

2 tim

varje söndag

ingen

1 månad

Avdelningssköterska

9 tim

2 tim

var 3:e söndag

ingen

1 månad

Annan personal för vakning

12 tim

12 tim

Elev

10,5 tim

2 tim

var 10:e söndag

ingen

7 dagar

Sjukvårdsbiträde

9,5 tim

2 tim

var 4:e söndag

ingen

7 dagar

Baderska

9 tim

1,5 tim

varannan söndag

ingen

7 dagar

Städerska

9,5 tim

1,5 tim

varannan söndag

ingen

14 dagar

Köksföreståndarinna

10 tim

2 tim

ingen

ingen

1 månad

Kokerska

10,5 tim

2 tim

var 4:e söndag

ingen

14 dagar

Köksbiträde

10,5 tim

1,5 tim

var 4:e söndag

ingen

7 dagar

Tvättföreståndarinna

9 tim

1,5 tim

fri

ingen

3 veckor

Tvättbiträde

9 tim

1,5 tim

var 4:e söndag

ingen

7 dagar

Sömmerska

9 tim

1,5 tim

fri

ingen

14 dagar

Maskinist

10 tim

2 tim

fri

ingen

3 veckor

Eldare

10,5 tim

2 tim

varannan söndag

ingen

14 dagar

Vaktmästare

10 tim

2 tim

varannan söndag

ingen

3 veckor

Kusk

10 tim

2 tim

ingen särskild

ingen

14 dagar