DE FÖRSTA ÅREN (1903 - 1909)

1903 Dr Lindahl startar verksamheten i första byggnaden med 40 vårdplatser, administration och kök. Sjukhuset får officiellt namnet Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium (KVK).

Dr Lindahl marknadsför sjukhuset som "Kustsanatoriet avsedt äfven för barn af välbergade föräldrar" – en markering mot den tidens folksanatorier.

1904 Andra byggnaden klar med ytterligare 30 vårdplatser för barn och ungdomar, matsal och värmecentral.

I byggnaden fanns nu också en skola. Genom att starta undervisning hoppades Ernst Lindahl att föräldrarna skulle vara mindre benägna att ta hem barnen inför skolstarten.

1905 Tusen ekar planteras på den triangelformiga marken väster om sjukhusbyggnaden.

1906 I maj månad bygges en ligghall i trä för patienterna, nere vid stranden.

1908 Överläkarvillan och en stall- och vagnsbyggnad uppföres.