KVK ÖPPNAR SIN VERKSAMHET

När Ernst Lindahl sommaren år 1900 första gången såg Vejby sandplantering, förstod han att han hittat platsen för sitt kustsanatorium. Problemet var bara hur han skulle komma i besittning av marken. De ekonomiska tillgångarna var starkt begränsade.

Allmänningen ägdes i sin helhet av 84 delägare. De flesta bodde i Vejby by, men några vistades utomlands, bl.a. i Amerika. Det blev en hektisk period för Ernst Lindahl med många möten med delägarna och intensiv skriftväxling med de i utlandet bosatta.

Så småningom erhöll Ernst Lindahl ett förslag från Vejbyborna. Han skulle få köpa marken på 10 tunnland för 500 kronor per tunnland.

Ernst Lindahl var ej nöjd med anbudet. Han hävdade att "vildmarken" i sig inte var mycket värd, men om han fick bygga ett kustsanatorium skulle det få stor betydelse för trakten i form av arbetstillfällen mm.

Byamännen gav med sig - efter två års förhandlingar - och i juni 1902 erhöll Ernst Lindahl ett gåvobrev från delägarna i vilket de utan ersättning överlåter 10 tunnland av strandallmänningen.

Nu kunde Ernst Lindahl börja bygga.

Den 2 juni 1903 stod första KVK-byggnaden klar och snart var alla rummen, utom två, upptagna av barn.