KVK TJUVSTARTAR

Ernst Lindahl hade svårt för att vänta tills erforderliga medel insamlats så att han kunde börja bygga sitt kustsanatorium. Därför startade han redan sommaren 1900 ett tillfälligt kustsanatorium för 11-22 barn i Villa Helena i nuvarande Skälderviken. Detta sanatorium fungerade i ytterligare två somrar.

Många som bodde i Skälderviken var mycket skeptiskt inställda till att få ett sanatorium som granne. Det ansågs allmänt att en sådan anläggning kunde skrämma bort badgästerna. Det var alltså inte lätt för Ernst Lindahl att hitta ett lämpligt hus.

En husägare anade oråd när han fick veta att Ernst Lindahl tänkte installera ett badkar i huset och vägrade därför att hyra ut sitt hus.

- Badorten är till för friskt folk som vill ha kallbad, sa han.

Ernst Lindahl såg emellertid sin chans när han kom till en husägare som var döv. Denne man hade ännu inte av grannarna fått veta något om Lindahls avsikter. Ernst Lindahl skyndade sig att skriva ett juridiskt bindande kontrakt, som mannen skrev under. När sedan denne förstod vad huset skulle användas till, ville han bryta kontraktet, men det gick inte.

Det tillfälliga kustsanatoriet Villa Helena kunde bli verklighet.