FÖREGÅNGARE TILL KVK?

Mor Botilda


Ernst Lindahl lät även i början av 1900-talet inackordera barn runt om i trakten av Vejbystrand, bl.a. hos Mor Botilda i Stora Hult, för 1 krona natten.

Denna verksamhet fortsatte någon tid efter det att KVK startat sin verksamhet 1903.