VARFÖR KVK?

Ernst Lindahls upprop i februari 1900 i de större tidningarna samlade 22 underskrifter, främst professorer. Uppropet avslutades med en uppmaning att åtminstone skänka så mycket pengar att det gick att ordna ett provisoriskt kustsanatorium för sommarmånaderna. Särskilt damer ur den skånska aristokratin hörsammade uppmaningen.

Även inom den högre societeten i Stockholm var man intresserad. Kronprinsessan Victoria läste tidningsuppropet i Rom, där hon vistades för vård av sin hälsa, och lät genom sin hovmarskalk meddela sitt intresse för projektet.

Det lyckades för Ernst Lindahl att få insamlat så mycket pengar att han redan sommaren 1900 kunde anordna ett provisoriskt kustsanatorium i Skälderviken.
Men det behövdes mer pengar.

Kronprinsessan tog året efter kontakt med landshövdingefrun i Malmö, Sigrid Dickson, som på hösten anordnade en mycket lyckad basar.

Totalt gav basaren fantastiska 70.000 kronor!

För att förvalta dessa pengar och resultatet av framtida insamlingar bildade Ernst Lindahl "Föreningen för skrofulösa barns vård".

I augusti 1903, när kustsanatoriet i Vejbystrand varit i verksamhet ett par månader, erhöll man tillstånd att kalla det för "Kronprinsessan Victorias Kustsanatorium för skrofulösa barn".
KVK hade fötts.

Kronprinsessan Victoria blev sedermera drottning. Landshövding Johan Nilsson höll tal vid KVK:s 25-årsjubileum år 1928 och sade då bl.a. följande:

"Sanatoriet har ju äran och förmånen att bära nuvarande värderade och älskade drottnings namn och vi äro förvissade om, att hennes majestät deltager med oss i vår glädje över, att vi i dag äro i tillfälle att under lyckliga förhållanden för sanatoriet erinra om dess tjugofemåriga verksamhet."

Ovanstående brev är ett exempel på hur Kronprinsessan Victoria intresserade sig för att hjälpa sjuka barn.