HUR FRISK ÄR LUFTEN I VEJBYSTRAND IDAG?

Bilden ovan visar att luften i Vejbystrand är jämförelsevis hälsosam. Den nedsmutsning av luften som verksamheter i Skåne själva producerar (trafikutsläpp, eldning mm) når i mindre utsträckning Vejbystrand.

Det är inte alls länge sedan som astmapatienter "ordinerades" av läkare att flytta till Vejbystrandstrakten för att därmed symptomen skulle lindras.